Ale nan kontni

Gran Ouvèti nouvo lokal bato nou an

Jounen 28 oktòb, Jounen Nasyonal Imigran yo, nou selebre Gran Ouvèti nouvo lokal prensipal nou an ak manm kominote nou an, ofisyèl Gouvènman an, patnè, zanmi B1C ki gen lontan, ak patisipan yo. Yon jou pou mete aksan sou kontribisyon imigran yo te fè nan sosyete nou an ki ajoute zès nan melanj kilti, koutim ak tradisyon Etazini yo.

Patisipan yo te jwi yon toune nan enstalasyon yo. Yo te aprann sou pwogram ak sèvis nou yo. Envite yo te demare tou yon miral kominotè pandan y ap pentire pa nimewo yo pou ede rkre miral ikonik la yon fwa yo te pentire nan lokal orijinal yo - 75 Selleck Street nan Stamford. Miral sa a senbolize plizyè aspè ak koulè imigrasyon.

Mèsi a tout moun ki te ede nou selebre nouvo etap enpòtan sa a pou B1C!

Mezanmi,

Nou kontan dèske nou te elaji nan yon dezyèm NOUVO kay bato sou bò lès Stamford - 417 Shippan Avenue, Stamford. Sa a se yon fason fòmidab pou avanse misyon nou pou sipòte entegrasyon imigran yo ak fanmi yo nan yon nouvo kominote.

NOUVO lokal bato sa a se kay prensipal B1C nan Stamford. Nou bay pwogram nan tou de lokal yo, pandan n ap kontinye opere nan sit 75 Selleck Street nou an sou yon echèl ki pi piti soti nan dezyèm etaj la.

Pandan n ap gade nan pwochen deseni a, nou rete angaje nan ogmante kapasite nou yo pou fè yon pi gwo enpak.

Kesyon yo poze souvan

417 Shippan Avenue, Stamford CT 06902

Premye etaj (Hiring Site & Citizenship Classes)

Monday to Friday 8:00 am to 6:00 pm. Saturday & Sunday 9:00 am to 5:00 pm (Subject to change by program demand).

Dezyèm etaj (Administrative & Programs)

Lendi a Vandredi 8:00 am jiska 7:00 pm

*Saturday & Sunday by program demand

Menm nimewo telefòn ak kounye a - 203.674.8585 imèl: info@b1c.org

Immigration Legal Services (ILS), Family & Individual Services (FIS), Workforce Development (WD), and all Administrative Services. English Language Learning (ELL) will hold most of its classes at 75 Selleck Street.

Lendi: 8:30 am jiska 1:00 pm ak

5:00 pm - 8:30 pm

Madi: 9:00 am jiska 1:00 pm

Mèkredi: 9:00 am-1:00 pm ak 6:00 pm - 8:30 pm

Jedi: 9:00 am-1:00 pm

Vandredi: 9:00 am-1:00 pm

Samdi: 10:00 am jiska 1:00 pm

Dimanch: Fèmen

Aprantisaj Lang Angle (ELL) ap kontinye ofri kou angle nan lokal Selleck Street nan menm jou ak lè klas yo te fèt tradisyonèlman.

Klas Pwogram Devlopman Ladrès (SDP) tankou Alfabetizasyon Teknoloji IT oswa, HHA ap rete nan lokal Selleck St. Pou enfòmasyon sou klas yo kontakte jstone@b1c.org

Wi, resepsyonis nou an ap disponib nan Selleck Street pandan lè ouvè.

Kesyon yo poze souvan - Pwogram yo

Sèvis Legal Imigrasyon (ILS)

Ekip Sèvis Legal Imigrasyon an pral rankontre kliyan tou de nòmalman (pa telefòn oswa rale) ak an pèsòn. Pifò reyinyon an pèsòn yo pral fèt nan 417 Shippan Avenue. Nou ka wè kèk kliyan nan 75 Selleck Street tou.

Pou planifye yon konsiltasyon, rele 203-674-8585 Ext 109 oswa 203-391-4084, oswa voye yon imèl nan: legal@b1c.org

Aprantisaj Lang Angle (ELL)

Pifò nan klas ELL yo ap rete nan 75 Selleck Street. Enskripsyon pou nouvo elèv yo fèt lendi a 9 am ak 5 pm.

Klas Sitwayènte yo kouri nòmalman nan 417 Shippan Ave, premye etaj samdi ant 11:00 am ak 1:00 pm.

ELL ap kontinye ofri kou angle nan lokal Selleck Street la nan menm jou ak lè klas yo te fèt tradisyonèlman.

Lendi a Vandredi maten soti 9:30 am jiska 11:00 am

Monday & Wednesday evenings from 6:30 pm to 8:00 pm

Samdi maten soti 11:00 am jiska 1:00 pm

Enskripsyon pou nouvo elèv yo fèt lendi a 9 am ak 5 pm.

Pou enskri pou ELL (klas angle), tanpri rele Suzanne Vega nan (203) 883-2098 oswa voye yon imèl ba li nan ELL@b1c.org.

Workforce Development - Hiring Site & Skills Development Program (SDP)

Sit Hiring la ap fonksyone nan 417 Shippan Ave, Stamford nan premye etaj la.

Pou anboche travayè nan B1C, tanpri fè yon demann travay atravè sit entènèt nou an https://b1c.org/employ/hiring-site-request-form/

Kowòdonatè Travayè nou an ap retounen ba ou san pèdi tan.

Please fill out the worker's profile form located at https://b1c.org/employ/worker-profile-form/

Koòdonatè Travayè nou an ap retounen ba ou san pèdi tan.

Klas Pwogram Devlopman Ladrès ou a ka fèt nan youn nan de kote nou yo oswa sou Entènèt.

Enfòmasyon detaye sou kote klas SDP yo disponib sou sitwèb nou an https://b1c.org/employ/skills-development-classes/

Tanpri kontakte Jessica Stone nan sdp@b1c.org oswa 203 674-8585 Ext 137 si w genyen kesyon.

Enskripsyon pou klas SDP yo sou entènèt sou sitwèb nou an https://b1c.org/employ/skills-development-classes/


Sèvis Fanmi ak Endividyèl (FIS)

Tout Sèvis FIS yo pral an pèsòn nan nouvo lokal prensipal nou an nan 417 Shippan Ave. Stamford.

FIS services include Case Management and Educational & Advocacy Support Services.

Jesyon Ka:

Walk-in: Lendi 9:30 am – 11:30 am epi, 1:30 pm – 5:00 pm. Vandredi 10:00 am – 3:00 pm.

Sou Randevou: Madi, Mèkredi, ak Jedi 9:00 am – 4:00 pm.

Educational & Advocacy Support Services:

Enskripsyon:

Lendi 9:30 am – 11:00 am ak 1:30 pm – 3:00 pm ak vandredi 10:00 am – 12:00 pm ak 1:00 pm – 3:00 pm

Sou randevou: Madi ak Jedi soti 11:30 am – 3:00 pm ak Mèkredi 9:30 am – 11:00 am ak 1:30 pm – 3:00 pm

Ou ka pran randevou ou sou entènèt nan https://b1c.org/empower/

Oswa lè w rele Anplwaye FIS nou an nan 203 6748585 Ext. 122, 134 oswa 135 imèl: family@b1c.org

Volontè

Sèvis Legal Imigrasyon (ILS): Dan Wilson - dwilson@b1c.org

Aprantisaj Lang Angle (ELL): Suzanne Vega - svega@b1c.org

Sèvis Fanmi ak Endividyèl (FIS): Lorely Peche - lpeche@b1c.org

Devlopman Mendèv:

Sit Anbochaj: Daniel de Andrade - ddandrade@b1c.org

Pwogram Devlopman Ladrès (SDP): Miguel Carnero - mcarnero@b1c.org

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt