Ale nan kontni

Tribinal Siprèm lan fè kontra ak moun ki gen TPS yo

Nan dat 7 jen, Tribinal Siprèm nan te deside yonniniman nan Sanchez v. Mayorkas ke imigran ki te antre Ozetazini san yo pa enspeksyon epi yo te resevwa yon Estati Pwoteje Tanporè (TPS) pa kapab kalifye pou rezidans pèmanan san yo pa kite peyi a. Tribinal la deside ke Ajisteman Estati pou jwenn rezidans pèmanan legal Ozetazini se sèlman pou moun ki pa sitwayen yo ki te enspekte sou fwontyè a epi ki te admèt pa yon ofisye imigrasyon. Se poutèt sa, yon majorite nan apeprè 400,000 moun ki gen TPS kounye a nan peyi Etazini pa ka jwenn kat vèt pandan y ap rete Ozetazini. Pou yo ka vin rezidan pèmanan, yo pral oblije retounen nan peyi lakay yo pou yon entèvyou konsila epi sèlman lè sa a - epi sèlman si aplikasyon yo apwouve – èske yo pral pèmèt yo retounen.

Pwofesè Steve Vladek, nan University of Texas School of Law, te site pa CNN. "Today's decision is not just a setback for those immigrants currently in Temporary Protected Status who did not enter the United States lawfully; it also reinforces the barriers that Dreamers would face until and unless Congress provides a statutory path to some kind of permanent lawful status. The Executive Branch may have some authority to confer forms of temporary legal status on those who crossed the border without permission, but the Supreme Court today reinforced, however indirectly, that only Congress can provide a permanent answer.”

Scroll nan tèt